Referenser

foto: Ersta Diakoni

Ersta Sjukhus

Rexuma har fått förmånen att få leverera ca 150 vårdrumspaneler till det nya sjukhuset i Ersta som ska öppnas 2023. Leverans skedde under Q2 2022 och innefattar både infällda och utanpå vägg monterade vårdrumspaneler. Elinstallatör: Nymans Elektriska AB

foto: White Arkitekt

Malmö Sjukhus

Rexuma har fått förmånen att leverera vårdrumspaneler till det nya sjukhuset i Malmö. Projektet omfattar ca 500 vårdrumspaneler med leverans under 2021 genom 2022. Elinstallatör: Assemblin AB / APQ El AB

foto: Ulriksdal Fastighets AB

Bromma Sjukhus

Rexuma har fått förmånen att leverera vårdrumspaneler av modellerna BHU220H och BHU220V vägginfälld samt BHU340 i en omfattning av totalt drygt 30 vårdrumspaneler. Leverans skedde under slutet av 2021. Elinstallatör: Nymans Elektriska AB

foto: Bolyst Land

Hovlitunet Omsorgssenter

 Rexuma har fått förmånen att leverera vårdrumspaneler till det Norska sjukhem och äldreboende. Projektet omfattade 90 vårdrumspaneler av modell BHU220H. Leverans av panelerna skedde under 2021.

foto: Ann-Sofie Kaiheden

Remeo

Rexuma har fått förmånen att leverera medicinska försörjningsenheter till Remeo intensivvårdsnära- och rehabiliteringscenter. Projektet omfattade 14 lodrätt monterade enheter som ombesörjde el, larm och Dali-dimmer för belysning.

foto: Cecilie Helgheim

Gloppen Omsorgssenter

Rexuma har fått förmånen att leverera vårdrumspaneler av modellen BHU220H till sjukhemmet i Gloppen kommun, Norge. Det var totalt 20 vårdrumspaneler med leverans under slutet av 2020 till början av 2021.

foto: Lars Falkdalen Lindahl

Luleå Tekniska Universitet

Rexuma har fått förmånen att leverera vårdrumspaneler av modellen BHU220H till utbildningssalarna på LTU. Detta omfattade ca 10 vårdrumspaneler. Dessa paneler var upp till 7 meter långa. Leverans skedde under Q3 2020.

foto: Edgar Franco

Karolinska Universitetssjukhuset
Thorax

Rexuma har fått förmånen att leverera vårdrumspaneler till medicinska enheten för intensivvård och thoraxoperation. Projektet var i en omfattning av 102 vårdrumspaneler. Leverans skedde under 2018 och 2019. Elinstallatör: Salléns Elektriska AB

foto: Region Östergötaland

Universitetssjukhuset
i Linköping

Rexuma har fått förmånen att leverera ca 1000m fönsterbänkskanal av modellen
IK16964-8045-V samt IK10064-80-V till Universitetssjukhuset i Linköping. Leveranser skedde under Q4 2014. Elinstallatör: Caverion Sverige AB
foto: Bert Leandersson

Angereds Närsjukhus

Rexuma har fått förmånen att leverera ca 1000m fönsterbänkskanal av modellen IK13464-80-V samt infälld kanal IKI12364-80-V till Nya Angereds Närsjukhus.
Leveranser skedde under Q3 och Q4 2014.
Elinstallatör: Imtech Elteknik AB