Med erfarenhet av tillverkning av förinstallerade elkanaler sedan 1994 har Rexuma växt till ett stabilt och tryggt företag inom segmentet Labbpaneler och vårdrumspaneler.

Med egen produktion och produktutveckling förlagd i Sverige ger det oss full kontroll av hela produktionskedjan från komponent till färdig produkt.

Rexuma har tillverkat förinstallerade el- & dataprodukter sedan 1994 vilket ger oss lång erfarenhet och en kompetensnivå som hjälper beställare, konsulter, installatörer och slutanvändare att hitta rätt lösning.

Rexuma satsar ständigt på produktutveckling och kvalitet, att bli en av marknadens ledande aktörer är ingen lätt uppgift men genom att ha stabila samarbetspartners och hålla mycket “in-house” ökar vi vår konkurrenskraft.

Rexuma och dess medarbetare jobbar efter dessa ledord:

– Kvalitét – Flexibilitet – Kostnadseffektivitet –

Dokumentation