Matarkanal

För att få en obemärkt och subtil frammatning till vårdrumspanelerna erbjuder vi denna matarkanal. Matarkanalen är uppdelad i tre separata kanaler. Den breda för gasrör, mittkanalen för starkström, samt den tredje för svagström. Den breda kanalen går att med en tilläggskiva i metall dela upp I två fack. Matarkanalens längd anpassas för varje individuell vårdrumspanel för att garantera en sluten och säker matning utan skarvar.

Dokumentation

Produktspecifikationer

  • Ingår som valbar komponent i Vårdrumspanel som är CE-märkt i enlighet med MDD 93/42 EEC
  • Uppfyller Svensk standard HB 370 för Medicinska gaser
  • För gasledningar, starkström och svagström
  • 3 kanaler som går att göra till 4
  • Material: Pulverlackerad Aluminium vit RAL 9016 Glans 70