Rexuma tillverkar Vårdrumspaneler och Specialpaneler för sjukvården

Rexuma har sedan 1994 bedrivit tillverkning av förinstallerade elkanaler. Sedan 1994 har Rexuma växt och utvecklats till ett stabilt och tryggt företag inom segmentet vårdrumspaneler.

Vi har under många år arbetat med framtagning av vårt sortiment BHU som är ett flexibelt system för Vårdrumspaneler. Vårdrumspaneler i vår benämning är:
“En försörjningsenhet för fördelning av el, luft, medicinska gaser och utsug för anestesigaser kopplad till sjukhusets fasta installation. Vårdrumspanelen är fast monterad på vägg och kan också innehålla belysning för nattljus, läsljus, allmänljus och undersökningsljus. Brukaren av vårdrumspanelens funktioner ansluter utrustningen till avsedd media.”

Vårdrumspaneler räknas som medicinskteknisk produkt är till följd av de medicinska gaser som distribueras genom panelen. För att bedriva verksamhet med medicinsk utrustning krävs att tillverkning och marknadsföring sker i enlighet med direktivet 93/42/EEC även kallat Medical Device Directive (MMD). För att upprätthålla detta sköts all montering av våra produkter ”in-house” här i Sverige. Vi har också säkerställt att våra tillverkare och leverantörer av materiell sker genom duktiga och erfarna Svenska företag. Vi är sedan 2018 certifierade för tillverkning av dessa produkter med översyn av RISE. Detta för att garantera säkerheten och hållbarheten i tillverkningen, efterkontroller och produkttester.

Vårdrumspanelerna vi på Rexuma erbjuder anpassas helt utifrån ert behov i respektive sal. Det kommer utgöra en pålitlig, lätt underhållen och stilren lösning till era behov. Tack vare detta ger vi stolt 20 års garanti på våra vårdrumspaneler. All verksamhet vi på Rexuma bedriver genomsyras av våra ledord,

- Kvalitét - Flexibilitet - Kostnadseffektivitet -

- Kvalitét - Flexibilitet - Kostnadseffektivitet -