Rexuma tillverkar Vårdrumspaneler och Specialpaneler för sjukvården

Rexuma har sedan 1994 bedrivit tillverkning av förinstallerade elkanaler. Sedan 1994 har Rexuma växt och utvecklats till ett stabilt och tryggt företag inom segmentet vårdrumspaneler.


Vi har under många år arbetat med framtagning av vårt sortiment BHU som är ett Fexibelt system för Vårdrumspaneler. Vårdrumspaneler i vår benämning är: “En försörjningsenhet för fördelning av el, luft, medicinska gaser och utsug för anestesigaser kopplad till sjukhusets fasta installation. Vårdrumspanelen är fast monterad på vägg och kan också innehålla belysning för nattljus, läsljus, allmänljus och undersökningsljus. Brukaren av vårdrumspanelens funktioner ansluter utrustningen till avsedd media.”


Rexumas produkt Vårdrumspanel är en medicinteknisk produkt då den innehåller gasrörssatser avsedda för medicinska gaser som distribueras genom panelen. Som en medicinteknisk produkt ska Rexumas Vårdrumspanel uppfylla krav i EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC, även kallat Medical Device Directive (MDD). För att säkerställa att kraven uppfylls sköts all tillverkning och montering av Rexumas Vårdrumspanel ”in-house” av Rexuma och av erfarna kontraktstillverkare i Sverige. Även Rexumas leverantörer av komponenter och material utgör erfarna svenska företag.

Rexumas Vårdrumspanel är CE-märkt sedan 2017 efter Rise (id-nummer 0402) granskning av produktens tekniska dokumentation och Rexumas kvalitetsledningssystem. Rise har sedan dess genomfört regelbundna granskningar med avseende på Rexumas tillverkning, slutkontroll och marknadsföring av Vårdrumspanel.


Vårdrumspanelerna vi på Rexuma erbjuder anpassas helt utifrån ert behov i respektive sal. Det kommer utgöra en pålitlig, lätt underhållen och stilren lösning till era behov. Tack vare detta ger vi stolt 20 års garanti på våra vårdrumspaneler. All verksamhet vi på Rexuma bedriver genomsyras av våra ledord:

- Kvalitét - Flexibilitet - Kostnadseffektivitet -

- Kvalitét - Flexibilitet - Kostnadseffektivitet -